Criteris de recuperació de cursos anteriors

  • 2n. Trimestre : Per poder recuperar el curs o cursos anteriors suspesos s’haurà de realitzar un treball, el contingut del qual serà indicat per la professora de la matèria. Aquest treball s’haurà de lliurar a la professora en el moment de presentant-se a la prova escrita que es realitzarà sobre el gener o febrer, data establerta pel centre. L´alumne/a haurà d´aprovar l´examen i el dossier.
  • setembre: al lliurament de notes de juny a l’alumne se li farà entrega d´un  dossier  que haurà de realitzar durant  l’estiu i entregar-ho el dia de la prova extraordinària de setembre. L´alumne haurà d´aprovar l´examen i el dossier.

Els comentaris estan tancats.