Criteris d’avaluació | Economia i Economia d’empresa

CRITERIS D´ AVALUACIÓ D’ ECONOMIA i ECONOMIA D’EMPRESA

1er BATXILLERAT CURS 2020-2021

Acord sobre l´avaluació:

EXAMENS: 80%

COMENTARIS DE TEXT, FEINES, ACTITUD 20%

 • Descripció d’Economia: Nocions d’Economia. Conceptes bàsics i iniciació al món de l’Economia. La producció i l’empresa. L’oferta, la demanda i el mercat. Models de mercat. Microeconomia i Macroeconomia. Els diners i els bancs.

 • Descripció d’Economia de l’Empresa: Nocions d’Economia de l’empresa. Conceptes bàsics d’Economia relacionada amb l’empresa. Primer s’estudia l’empresa com a unitat, com un tot: Objectius de l’Empresa, elements que la formen. Tipus d’empresa. Qui pren les decisions. I després, s’estudia ja des de dintre: relació de l’empresa amb els seus treballadors; després la gestió de producció i, finalment, el departament comercial

 • Avaluació de l’assignatura: L’ avaluació serà trimestral. Es faran exercicis així com dos exàmens per trimestre. Els continguts són diferents cada trimestre per tant no són acumulatius. Si es suspèn el trimestre s’haurà de recuperar

 • Recuperació del trimestre: Es farà una prova de recuperació extraordinària de cada trimestre. En cap cas es podrà obtenir una nota superior a Suficient al trimestre corresponent.

 • Criteris d’arrodoniment: Quan la mitjana de la nota de l’avaluació trimestral sigui de 5, el valor decimal de 0,75 s’arrodonirà a la unitat superior. Exemple: 4,75 = 4,75; 5,75 = 6.

 • Nota del curs: La nota final del curs serà la mitjana de les notes trimestrals. Si bé es tindrà sempre en compte l’evolució positiva o negativa de l’alumne/a al llarg del curs.

 • Recuperació del curs: A més, hi haurà proves de recuperació a final de curs de les avaluacions suspeses. D’acord amb la normativa vigent aquesta prova es realitzarà en els primers dies de setembre. Aquells alumnes que hagin suspès el curs i hagin de recuperar la matèria al setembre hauran de realitzar unes feines a l´estiu i realitzar un examen. Sense l´entrega del material d´estiu no es podrà accedir a la prova. L´alumne/a haurà d´aprovar l´examen i el dossier.

 • Recuperacions cursos anteriors:

  Per poder recuperar el curs o cursos anteriors suspesos s’haurà de realitzar un treball, el contingut del qual serà indicat per la professora de la matèria. Aquest treball s’haurà de lliurar a la professora en el moment de presentant-se a la prova escrita que es realitzarà sobre el gener o febrer, data establerta pel centre. L´alumne/a haurà d´aprovar l´examen i el dossier.

 • S´acorda que no hi haurà examen d´excel.lència al juny.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.